Teenused

HALDUSTEENUS
 

Kutsetunnistustega spetsialistide (haldurite) poolt kõikide vajalike tegevuste korraldamine või tegemine. Kõik selleks, et tagada kinnisvara juriidiline, majanduslik ja tehniline säilitamine.
Kindlasti on vajalik ka sotsiaalne suhtlemine ja tugiteenuste (kaabel-TV, turvateenus, telefoniliitumine, parkimise korraldamine, porivaipade vahetus, 24h avariiteenus, pisiremontide korraldamine, haljastuse loomine) korraldamine ja järelevalve.
Haldur korraldab kõikide hinnapakkumiste küsimise ja võrdluse. Sõlmib lepingud erinevate teenuste osutajatega ja kontrollib lepingute täitmist. Kogub arvestite näidud ja esitab need lepingulistele hankijatele. Haldur korraldab kokkuvõttes kõik need toimingud, ilma milleta poleks võimalik kinnisvara kasutada. Haldur viib läbi üks kord aastas üldkoosoleku, kus antakse hinnang möödunud perioodile ja haldusfirma teenusele.
 
RAAMATUPIDAMINE
 

Raamatupidamisprogrammis hoone klientide ja kulude jaotuspõhimõtete sisestamine. Igakuiselt hankijate arvete kontroll ja jaotus. Arvestite näitude sisestamine.
Kõik selleks, et tagada võimalikult korrektne ja õiglane kulujaotus ning aruandlus laekumiste ja tasumiste kohta. Raamatupidamise teenus sisaldab ka arvete väljatrükki ja korteriomanikele/ valdajatele edastamine ja postitamist. Vajadusel toimub selgituste andmine arvete ja kuluridade sisu kohta.
Enne uue majanduskava kinnitamist, eelnevate perioodide kulude aruandluse väljatrükk ja korteriomanikele/ valdajatele või tellijatele esitamine. 
  
HOOLDUSTEENUS
 
Hooldusteenused on kas ennetuslikud, plaanilised või tingimuslikud tegevused, tagamaks hoone osade või tehnosüsteemide jätkuva kasutamise. Tihti on tehnohoolduse osas seadustes esitatud juba erinevaid nõudeid ja selleks on vaja teha regulaarseid tegevusi (liftihooldus, käidujuhiteenus, ATS hooldus, ventilatsioonihooldus, gaasikatlamaja hooldus jne), ilma milleta hoone käiku andmine ja kasutamine pole lihtsalt lubatud.
Plaanilise tehnohoolduse käigus puhastatakse näiteks veefiltrid, soojusvahetid ja settekaevud. Hooldusteenuse osutamise käigus vahetatakse läbipõlenud lambipirnid ja asendatakse lõhutud seadmed.
 
HEAKORRATEENUS
 

Sisehooldus, mis tagab hoone üldkasutatavate- ja tehniliste pindade nõutava korra. Sisehoolduse alla kuulub tavaliselt igapäevane sissetuleku tamburite koristus koos postkastidelt ja stendidelt tolmu võtmisega ja trepikodade pesu kaks korda nädalas.
 
Välihoolduse käigus koristatakse hoone ümbrus ja territoorium prahist, puhastatakse käiguteed, pinnatud hoovi- ja parkimisalad. Sügisel koristatakse mahalangenud puulehed ja talvel lumi. Vajadusel tehakse libedusetõrje käigu- ja sõiduteedel. Välihoolduse alla kuulub ka lipupäevadel riigilipu heiskamine ja langetamine.
 
AVARII-DISPETŠERTEENUS
 

Avariidispetšer vastab 24 tundi ööpäevas telefonile 6381700 ja on suuteline kõnest alates vähemalt 2 tunni jooksul lokaliseerima (kahju lõpetama) vee-, kanalisatsiooni-, kütte või elektriavarii.
 
ELEKTROONILINE HOOLDUSRAAMAT
 

Oleme ELKIS (kinnisvara haldamise ja hooldamise elektrooniline süsteem) üks loojaid ja arendajaid. Sisestame objektid elektroonilisse hooldusraamatusse. Süsteem võimaldab mõne hetkega saada täieliku ülevaate haldus- ja hooldustegevustest, kontaktisikutest, arvestite näitudest jne. Samuti võimaldab süsteem edastada veateateid elektrooniliselt otse hooldajatele ja saada tagasisidet tehtavate tööde käigust. Kõik põhiandmed on viidud pihuarvutisse, mis võimaldab halduril operatiivselt teha õigeid otsuseid.
Täpsemalt saab võimalustega tutvuda kodulehel  www.piksel.ee

KORTERIÜHISTU ASUTAMINE JA KONSULTATSIOON 
 

Aitame ettevalmistada korteriühistu asutamiseks kõik vajalikud dokumendid (sh põhikiri, kodukord, majanduskava jne), viia läbi asutamiskoosoleku. Anname konsultatsiooni kinnisvara korrashoiualastes- ja remondiküsimustes. Koostöös Swedbank AS-iga aitame ühisustel ja korteriühistutel taotleda vahendeid hoonete remonttööde tegemiseks. Vormistame taotluseks vajalikud dokumendid.