Firmast

HansaREM (endine ärinimi Viimsi Valduste OÜ) asutajad on ettevõtte endised töötajad Sulev Jaanus ja Tarvo Tomingas. Ettevõte loodi 2001.a sügisel 100% kodumaisel kapitalil ning tegeleb põhiliselt kinnisvara korrashoiuga (haldus- ja hoolduskorraldus), ettevõtte osakapital on 19174.- Eurot.  Ettevõtte rajamine tulenes soovist pakkuda algselt Viimsi vallas, hiljem ka kogu Harjumaal ja Tallinnas kvaliteetset korrashoiuteenust uuselamute korteriomanikele / valdajatele. 
Ettevõte juhindub oma tegevuses eelkõige EVS 807:2009 standardist "Kinnisvara Korrashoiu Tagamise Tegevused". Olles alates 2002.a EKHHL liige, järgime kinnisvara korrashoiu heade tavade põhimõtteid. 
2004.a maikuus omandati 100%-lise osaluse Viimsi vallas tegutsevas haldus-, hooldus- ja arendusfirmas KH Hoolex OÜ. 2005.a sügisel liitus kontserniga Maket Grupp OÜ. Sellest ajast peale on meie hooldus- ja avariiteenuste osutamisel kindel partner – Maket Kinnisvara OÜ, kellega koostöö on olnud igati positiivne. 2007.a alguses ühinesid HansaREM ja KH Hooleks OÜ. Alates 01. märts 2009.a on raamatupidamise teenuse osutajaks kontsernis Acros Finants OÜ
Tänaseks on ettevõttele usaldatud ca 60 haldus- ja hooldusobjekti korrashoid Viimsis, Ülemiste elurajoonis ning Tallinna kesklinnas. Objektide arvestuslik kogupind on ca 110 000 ruutmeetrit. Oleme erinevatel aegadel osalenud Kawe Plaza ärihoone, Eesti Lootsi administratiivhoone, Viru Keskuse, Tallinna Ülikooli ja teistegi tuntud kinnisvaraobjektide korrashoiuteenuste osutamisel. 
Ettevõte areneb koos tuntuse ja usalduse kasvuga. Tänaseks on saavutatud juba eelkokkulepped 2012.a ja 2013.a Viimsisse ja Tallinnasse (sh Piritale ja Ülemistele) ehitatavate uute korter- ja ridaelamutele korrashoiu teenuse osutamiseks. Oleme suutnud läbi sihikindla ja ausa töö kindlustada omale Viimsi vallas haldusteenuse osutamisel olulise  turuosa. Samuti oleme arendamas ka piirkondlikku hooldus- ja avariiteenust.  EKHHL (Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit) on omistanud HansaREM OÜ-le kinnisvara HALDUSE  ** klassi tasemel pädevust tõendava sertifikaadi, tõendamaks meie teenuse kvaliteeti.

Konkurendid hindavad meid: "...oma turunišši leidnud ja areneva haldusfirmana…”. Nii see on! Oleme tugevad, sest pole osalenud “hinnasõjas”, hindame kliente ja  saavutatud imagot. Kõige suuremaks väärtuseks ettevõttes hindame oma töötajaid – meie haldurid, raamatupidajad, majahoidjad ja hooldusmehed. Ilma töötajate ennastsalgava pühendumiseta poleks me iial saavutanud tänaseid häid tulemusi. 

Ettevõte annab tööd lisaks 20-le vastava erikoolituse saanud töölisele. Hooajatöödel kasutatakse lisaks oma tööjõule erialase koolituse ja kogemusega abitöölisi vastavalt vajadusele ning töömahule.